Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 10 czerwca  2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się IX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  VIII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, za lata 2017-2018.
  Pobierz: PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Cisek za lata 2017 – 2018.pdf (1,72MB)
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie  Raportu o stanie Gminy: (Raport dostępny jest TUTAJ)
  a) debata,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  Pobierz: PDFUchwała.IX.WotumZaufania.2019.2019-06-10.pdf (109,26KB)
 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  Pobierz: PDFZarządzenie.23.2019.2019-03-28.pdf (1,97MB)
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r,.
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
  Pobierz: PDFUchwała RIOOpole nr 123.2019 z 4 kwietnia 2019 roku.pdf (88,04KB)
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  Pobierz: PDFUchwała.IX.ZatwSprFinans.2019.2019-06-10.pdf (110,61KB)
 9. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej,
  Pobierz: PDFProtokół KR RGCisek nr 0012.3.2019z 26 i 30 kwietnia 2019 r..pdf (795,77KB)PDFUchwała KR nr 1.2019 z 30 kwietnia 2019 roku.pdf (27,12KB)
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  Pobierz: PDFUchwała RIO Opole nr 185.2019 z 10 maja 2019 roku.pdf (61,04KB)
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  Pobierz: PDFUchwała.IX.Absolutorium.2019.2019-06-10.pdf (112,23KB)
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
  Pobierz: PDFUchwała.IX.ZmBudżet.2019.2019-06-10.pdf (568,39KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Pobierz: PDFUchwała.IX.WPF.2019.2019-06-10.pdf (214,81KB)
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk