Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2019

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 2/2019
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego, poł. na działkach nr 314/2  i 298 km. 2 Miejsce Odrzańskie

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0066 Miejsce Odrzańskie

7 Znak sprawy IUR.6220.6.2019
8 Dokument wytworzył

Rolnicza Spółdzielnia  Produkcyjna

Miejsce Odrzańskie ul. Odrzańska 68 A

9 Data dokumentu 02.05.2019 r.
10 Dokument zatwierdził Renata Zaremba
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.05.2019 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy