Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się VII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:           

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy. 
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Związku Międzygminnego „Czysty Region” nt. zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku.
 7. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy,
  d) zmiany uchwały nr VI/37/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  e) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych dochodów Gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
  f) w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Cisek w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2019,
  h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021,
  i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie Gminy Cisek.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
a) PDFUchwała VII.ZmianaBudżetu.2019.2019-03-18.pdf (449,25KB)
b) PDFUchwała.VII.WPF.2019.2019-03-18.pdf (111,19KB)
c) PDFUchwała.VII.Raport.2019.2019-03-15.pdf (200,73KB)
d) PDFUchwała.VII.Pożyczka_WFOŚ-Kanal-KOREKTA.2019.2019-03-18.pdf (221,06KB)
e) PDFUchwała.VII.Instrument_płatniczy.2019.2019-03-18.pdf (202,62KB)
f) PDFUchwała.VII.Transport_zbiorowy.2019.2019-03-15.pdf (113,77KB)
g) PDFUchwała.VII.Program_opieki_zwierzeta.2019.2019-03-06.pdf (338,21KB)
h) PDFUchwała.VII.Narkomania.2019.2019-03-18.pdf (219,41KB)
i) PDFUchwała.VII.PLAN_ZAGOSP.2019.2019-03-18.pdf (4,58MB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk