Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się VI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV i V  Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja  przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian w budżecie Gminy Cisek  na rok 2019,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
  d) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek,
  e) zmieniająca  uchwałę  w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  f) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Steblów.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.VI.INKASO.2019.2019-02-08.pdf (209,47KB)
PDFUchwała.VI.nowa_ulica.2019.2019-02-08.pdf (569,16KB)
PDFUchwała.VI.RegWodaScieki.2019.2019-02-08.pdf (243,90KB)
PDFUchwała.VI.Stawki_nieczystosci.2019.2019-02-08.pdf (126,52KB)
PDFUchwała.VI.PLANpracyKomRewiz.2019.2019-02-13.pdf (211,24KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk