Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 18 lutego do 4 marca 2019 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

W dniu 13 marca 2019 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 21 marca 2019 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. W dniu 25 marca 2019 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 6 maja do 14 czerwca 2019 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:
1) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
2) rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
3) niepełnoprawność kandydata – 6 pkt; 
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 30.01.2019 Wójta Gminy Cisek w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Cisek

Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 11 Wójta Gminy Cisek z 30 stycznia 2019 roku wraz z załącznikiem.pdf (850,60KB)
PDFUchwała - kryteria szkoła.pdf (107,24KB)