Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020

Z dniem 21 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic składa deklarację, będącą potwierdzeniem kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Terminy rekrutacji 

Do 7 marca 2019 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka. Do 14 marca 2019 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. 
19 marca 2019 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 20 marca  do 26 marca 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 29 marca 2019 r.  znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie
od 5 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym:

 1. Dziecko obojga pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym/ prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  rodziców/opiekunów prawnych - 20 pkt;
 2. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w kolejnym roku - 8 pkt;
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru - 6 pkt;
 4. Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje/ studiuje w systemie stacjonarnym - 4 pkt.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu na terenie gminy Cisek. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 10 Wójta Gminy Cisek z 30 stycznia 2019 roku wraz z załącznikiem.pdf (843,42KB)
PDFUchwała - kryteria przedszkola.pdf (106,57KB)