Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku

Uchwały z dnia 16 grudnia 2019 r. - XV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XV/87/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa

PDFUchwała.XV.87.2019.2019-12-16.pdf (102,18KB)

 
XV/86/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

PDFUchwała.XV.86.2019.2019-12-16.pdf (109,56KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XV/85/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

PDFUchwała.XV.85.2019.2019-12-16.pdf (191,89KB)

 
XV/84/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XV.84.2019.2019-12-16.pdf (993,64KB)

 
XV/83/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.XV.83.2019.2019-12-16.pdf (377,66KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XV/82/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XV.82.2019.2019-12-16.pdf (862,07KB)

 
XV/81/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XV.81.2019.2019-12-16.pdf (1,22MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 25 listopada 2019 r. - XIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XIV.80.2019.2019-11-25.pdf (108,33KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIV/79/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIV.79.2019.2019-11-25.pdf (986,01KB)

 
XIV/78/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.XIV.78.2019.2019-11-25.pdf (338,63KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 4 listopada 2019 r. - XIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIII/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek

PDFUchwała.XIII.77.2019.2019-11-04.pdf (101,54KB)

 
XIII/76/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XIII.76.2019.2019-11-04.pdf (228,13KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIII/75/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

PDFUchwała.XIII.75.2019.2019-11-04.pdf (225,81KB)

 
XIII/74/2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

PDFUchwała.XIII.74.2019.2019-11-04.pdf (245,50KB)

 
XIII/73/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

PDFUchwała.XIII.73.2019.2019-11-04.pdf (203,71KB)

 
XIII/72/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIII.72.2019.2019-11-04.pdf (993,76KB)

 
XIII/71/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.XIII.71.2019.2019-11-04.pdf (458,43KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 23 września 2019 r. - XII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XII/70/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek

PDFUchwała.XII.70.2019.2019-09-23.pdf (147,44KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XII/69/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XII.69.2019.2019-09-23.pdf (197,37KB)

 
XII/68/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XII.68.2019.2019-09-23.pdf (231,26KB)

 
XII/67//2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

PDFUchwała.XII.67.2019.2019-09-23.pdf (192,21KB)

 
XII/66/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XII.66.2019.2019-09-23.pdf (998,56KB)

 
XII/65//2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.XII.65.2019.2019-09-23.pdf (329,55KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 7 sierpnia 2019 r. - XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XI/64/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019 roku

PDFUchwała.XI.64.2019.2019-08-07.pdf (199,02KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XI/63//2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

PDFUchwała.XI.63.2019.2019-08-07.pdf (354,67KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XI/62/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XI.62.2019.2019-08-07.pdf (994,09KB)

 
XI/61//2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.XI.61.2019.2019-08-07.pdf (471,87KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 8 lipca 2019 r. - X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
X/60/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

PDFUchwała.X.60.2019.2019-07-08.pdf (538,23KB)

-Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego-
X/59//2019 w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego na uchwałę Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFUchwała.X.59.2019.2019-07-08.pdf (205,26KB)

 

 

Uchwały z dnia 10 czerwca 2019 r. - IX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IX/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiem w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.IX.58.2019.2019-06-10.pdf (105,21KB)

 
IX/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

PDFUchwała.IX.57.2019.2019-06-10.pdf (103,03KB)

 
IX/56/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

PDFUchwała.IX.56.2019.2019-06-10.pdf (102,07KB)

 
IX/55/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.IX.55.2019.2019-06-10.pdf (1,30MB)

 
IX/54/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.IX.54.2019.2019-06-10.pdf (465,53KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IX/53/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.IX.53.2019.2019-06-10.pdf (100,75KB)

 
IX/52/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.IX.52.2019.2019-06-10.pdf (98,25KB)

 
IX/51/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.IX.51.2019.2019-06-10.pdf (96,74KB)

 

 

Uchwały z dnia 27 maja 2019 r. - VIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VIII/50/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek

PDFUchwała.VIII.50.2019.2019-05-27.pdf (448,17KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VIII/49/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VIII.49.2019.2019-05-27.pdf (1,21MB)

 
VIII/48/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.VIII.48.2019.2019-05-27.pdf (471,47KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 25 marca 2019 r. - VII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.VII.47.2019.2019-03-25.pdf (1,07MB)

 
VII/46/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021

PDFUchwała.VII.46.2019.2019-03-25.pdf (208,28KB)

 
VII/45/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2019

PDFUchwała.VII.45.2019.2019-03-25.pdf (223,99KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VII/44/2019 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Cisek a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.VII.44.2019.2019-03-25.pdf (102,27KB)

 
VII/43/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Cisek

PDFUchwała.VII.43.2019.2019-03-25.pdf (99,63KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VII/42/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała.VII.42.2019.2019-03-25.pdf (106,47KB)

 
VII/41/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

PDFUchwała.VII.41.2019.2019-03-25.pdf (103,64KB)

 
VII/40/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VII.40.2019.2019-03-25.pdf (974,37KB)

 
VII/39/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała VII.39.2019.2019-03-25.pdf (327,16KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 18 lutego 2019 r. - VI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/38/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

PDFUchwała.VI.38.2019.2019-02-18.pdf (104,79KB)

 
VI/37/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała.VI.37.2019.2019-02-18.pdf (108,21KB)

 
VI/36/2019 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.VI.36.2019.2019-02-18.pdf (102,56KB)

 
VI/35/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku

PDFUchwała.VI.35.2019.2019-02-18.pdf (104,04KB)

 
VI/34/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Steblów

PDFUchwała.VI.34.2019.2019-02-18.pdf (561,29KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/33/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFUchwała.VI.33.2019.2019-02-18.pdf (232,04KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/32/2019 zmieniająca uchwałę sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała.VI.32.2019.2019-02-18.pdf (196,17KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/31/2019 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.VI.31.2019.2019-02-18.pdf (104,21KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/30/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.VI.30.2019.2019-02-18.pdf (201,03KB)

 
VI/29/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VI.29.2019.2019-02-18.pdf (990,58KB)

 
VI/28/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała VI.28.2019.2019-02-18.pdf (465,48KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r. - V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
V/27/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu

PDFUchwała.V.27.2019.2019-01-30.pdf (101,66KB)

 

 

Uchwały z dnia 28 stycznia 2019 r. - IV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IV/26/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie

PDFUchwała.IV.26.2019.2019-01-28.pdf (103,03KB)