Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Cisek

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – tytuł zadania „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”, które wykonywane będzie przez:

  1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 54 000,00 zł.
  2. Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek, CISEK 2000, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 7 500,00 zł.
  3. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, z siedzibą w Cisku, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 33 500,00 zł.
  4. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim, z siedzibą w Opolu, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko