Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2019 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

  • Uchwała Nr VIII/49/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • Uchwała Nr VIII/48/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
  • Uchwała Nr VII/40/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • Uchwała Nr VII/39/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
  • Uchwała Nr VI/29/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • Uchwała Nr VI/28/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
  • Uchwała Nr III/19/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  • Uchwała Nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok.