Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się III sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje część I - roboczą i część II - uroczystą:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji.
 4. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na rok 2019:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e) odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na rok 2019,
  f) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
  i) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,
  b) uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na rok  2019,
  c) zmian do budżetu gminy na rok 2018,
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018,
  e) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019,.
 6. Zapytania i oświadczenia radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz.13:00, gdzie przewiduje się:

 1. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat podsumowania roku 2018.
 2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy oraz zaproszonych gości.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.III.BUDZET_GMINY_2019.2018.2018-12-11.pdf (1,39MB)
PDFUchwała.III.WPF.2018.2018-12-11.pdf (1,05MB)
PDFUchwała.III.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RPA na 2019.2018.2018-12-10.pdf (232,50KB)

UWAGA:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, obrady III sesji Rady będą transmitowane on-line.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk