Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2024

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zakres działania poszczególnych Komisji określa Statut Gminy.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI NA KADENCJĘ 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

1) Marek Stefanides - Przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Golasz,
3) Feliks Kecler,
4) Diter Hałas,
5) Weronika Strominska-Richter

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Marcin Markiefka,
2) Andrzej Barucha,
3) Jan Mrozek,
4) Marek Stefanides,
5) Alojzy Wurst.

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

1) Tomasz Golasz - Przewodniczący Komisji,
2) Andrzej Barucha,
3) Teresa Harc,
4) Feliks Kecler,
5) Marek Stefanides.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

1) Jan Malik - Przewodniczący Komisji,
2) Teresa Harc,
3) Alojzy Ketzler,
4) Ryszard Musioł,
5) Rozwita Szafarczyk.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1) Alojzy Wurst - Przewodniczący Komisji,
2) Diter Hałas,
3) Marcin Markiefka,
4) Jan Mrozek,
5) Adam Zemełka.