Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.II.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się II sesja Rady Gminy.

Porządek obrad II sesja Rady Gminy Cisek:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie gminy.
 6. Autoprezentacja radnych.
 7. Wnioski radnych dotyczące propozycji składów osobowych komisji rady.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania przewodniczącego  komisji rewizyjnej,
  b) powołania składu osobowego komisji rewizyjnej,
  c) powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,
  d) powołania przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej,
  e) powołania składu osobowego komisji gospodarczo-budżetowej,
  f) powołania przewodniczącego komisji rolnictwa ,ochrony środowiska i porządku publicznego,
  g) powołania składu osobowego komisji rolnictwa ,ochrony środowiska i porządku publicznego,
  h) powołania przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych,
  i) powołania składu osobowego komisji  oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych,
  j) zmiany budżetu gminy na rok 2018,
  k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018,
  l) zaciągnięcia  kredytu bankowego,
  m) wynagrodzenia Wójta,
  n) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/236/2018 z dnia 29 października 2018 Rady Gminy Cisek  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,   o/ udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  o) udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.II.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.2018.2018-11-23.pdf (111,75KB)
PDFUchwała.II.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek.2018.2018-11-23.pdf (111,29KB)
PDFUchwała.II.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa.2018.2018-11-25.pdf (113,03KB)
PDFUchwała.II.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.2018.2018-11-25.pdf (111,13KB)
PDFUchwała.II.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Cisek.2018.2018-11-25.pdf (113,13KB)
PDFUchwała.II.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.2018.2018-11-23.pdf (111,71KB)
PDFUchwała.II.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek.2018.2018-11-23.pdf (112,80KB)
PDFUchwała.II.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.2018.2018-11-25.pdf (111,66KB)
PDFUchwała.II.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa.2018.2018-11-25.pdf (112,89KB)
PDFUchwała.II.w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek.2018.2018-11-23.pdf (111,94KB)
PDFUchwała.II.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.2018.2018-11-25.pdf (114,66KB)
PDFUchwała.II.w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.2018.2018-11-26.pdf (118,27KB)
PDFUchwała.II.Zabytki-Roszowicki Las.2018.2018-11-25.pdf (116,13KB)
PDFUchwała.II.WPF.2018.2018.12.03.pdf (110,92KB)
PDFUchwała.II.zmiany budżetu.2018.2018-11-26.pdf (239,82KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk