Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVII.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 8 sierpnia  2018 r. (środa) o godz. 16:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Cisek.
Porządek obrad przewiduje:           
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
a) zmian do budżetu gminy,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
c) przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek.
6. Zapytania i oświadczenia radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

PDFUchwała.XXXVII.PROJ_REGULAMINU.2018.2018-08-01.pdf (242,38KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk