Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVII.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 8 sierpnia  2018 r. (środa) o godz. 16:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Cisek.
Porządek obrad przewiduje:           
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
a) zmian do budżetu gminy,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
c) przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek.
6. Zapytania i oświadczenia radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

PDFUchwała.XXXVII.PROJ_REGULAMINU.2018.2018-08-01.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2018
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  01-08-2018 14:28
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  09-08-2018 09:30
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2196
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl