Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 8/2018

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 8/2018
2 Rodzaj dokumentu

Decyzja

3 Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek firmy PKM BIS  Sp. z o.o.  w Cisku

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "CISEK", gmina Cisek

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
działki nr 297/1 i 297/6 km.2
obręb ewid. 0093 Steblów,

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2018
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 30.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2501/1728/obwieszczenie-nr-iur622022018-wojta-gminy-z-1-czerwca-2018-r-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-na-realizacje-przedsiewziecia.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2017, 12/2017, 14/2017, 2/2018, 4/2018, 6/2018
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy