Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Klientów jest Wójt Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52;
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy Cisek: Jacek Zontek, tel. 774871140, e-mail: info@cisek.pl;
  3. Dane osobowe Klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach;
  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67;
  6. Klienci mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych Klienta w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) jest obligatoryjne.

Akty prawne:
PDFRozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016.pdf (1,01MB)
PDFUstawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).pdf (857,96KB)