Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 7 maja 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 7 maja 2018 roku pod numerem 553097-N-2018.

Pobierz pliki niezbędne do złożenia oferty:
PDFOgłoszenie nr 553097_kanalizacja Cisek.pdf (767,55KB)
PDFSIWZ kanalizacja Cisek.pdf (805,94KB)
PDF01. Oferta kanalizacja.pdf (519,67KB)
PDF02. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf (590,65KB)
PDF03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf (601,52KB)
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.pdf (563,04KB)
PDF05. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (324,01KB)
PDF06. Wykaz robót.pdf (308,50KB)
PDF07. Wykaz osób.pdf (311,37KB)
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf (433,15KB)
PDF09. Wzór karty gwarancyjnej.pdf (331,29KB)
PDF10. Projekt umowy kanalizacja Cisek.pdf (732,41KB)
PDF11.01. Pogram Funkcjonalno-Użytkowy opis.pdf (249,79KB)
PDF11.02. Rys 1 Plan orientacyjny.pdf (1,48MB)
PDF11.03. Rys 2 Plan sieci Ark 1.pdf (412,56KB)
PDF11.04. Rys 3 Plan sieci Ark 2.pdf (318,81KB)
PDF11.05. Rys 4 Plan sieci Ark 3.pdf (381,66KB)
PDF11.06. Rys 5 Plan sieci Ark 4.pdf (946,09KB)
PDF11.07. Rys 6 Plan sieci Ark 5.pdf (339,95KB)
PDF11.08. Rys 7 Pompownia przydomowa jednopompowa.pdf (577,36KB)
PDF11.09. Rys 8 Pompownia przydomowa dwupompowa.pdf (580,27KB)
PDF11.10. Rys 9 Mapa ewidencyjna.pdf (986,58KB)
PDF12. Planowane koszty Przedmiar robót.pdf (111,15KB)
PDF13. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (3,13MB)