Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2018

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2018
2 Rodzaj dokumentu

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla firmy GRAVEL POLSKA  Sp. z o.o.  w Gdańsku

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu

Zawiadomienie o złożeniu uzupełnienia  do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnieniu warunków z zakresu  ochrony środowiska, uzyskaniu opinii sanitarnej

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża  CISEK poł. na działkach  nr 297/1, 297/6 km. 2 Steblów

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0093 Steblów,

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2018
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 25.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2454/1728/zawiadomienie-nr-iur622012018-wojta-gminy-z-25-kwietnia-2017-r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2017, 12/2017, 14/2017, 1/20183/2018
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy