Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXIV.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia  27 kwietnia  2018 r. /piątek /godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2017.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pożytku  publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek w okresie od stycznia  2018 r do kwietnia 2018 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ zmian do budżetu gminy,
  b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk