Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 27 marca 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta - Policja w Cisku. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2018 roku pod numerem 535968-N-2018.

Pobierz pliki niezbędne do złożenia oferty:
PDFOgłoszenie nr 535968 o zamówieniu na roboty budowlane.pdf (737,30KB)
PDFSIWZ Poczta Policja.pdf (576,32KB)
PDF01. Oferta Poczta Policja.pdf (344,40KB)
PDF02. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf (490,56KB)
PDF03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf (505,16KB)
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.pdf (460,33KB)
PDF05. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (330,62KB)
PDF06. Wykaz robót.pdf (315,82KB)
PDF07. Wykaz osób.pdf (307,84KB)
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf (429,59KB)
PDF09. Wzór karty gwarancyjnej.pdf (326,39KB)
PDF10. Projekt umowy PP.pdf (647,30KB)
PDF11.1.01. Projekt budowlany pierwsze strony.pdf (664,26KB)
PDF11.1.02. Zaśw. i uprawnienia autorów.pdf (3,53MB)
PDF11.1.03. Wypis z rej. gruntów.pdf (558,97KB)
PDF11.1.04. Protokół kominiarski.pdf (846,26KB)
PDF11.1.05. Opis cz. budowlana - Cisek - Policja.pdf (341,14KB)
PDF11.1.06. rys.01. Projekt zagospodarowania.pdf (394,00KB)
PDF11.1.07. rys.01A. Szczegóły zagospodarowania terenu.pdf (226,58KB)
PDF11.1.07. rys.01B. Przekroje konstrukcyjne utwardzenia i cokołu.pdf (126,43KB)
PDF11.1.08. rys.02. Rzut fundamentów.pdf (121,92KB)
PDF11.1.09. rys.03. Rzut piwnic.pdf (218,25KB)
PDF11.1.10. rys.04. Rzut parteru.pdf (224,89KB)
PDF11.1.11. rys.05. Rzut piętra.pdf (212,10KB)
PDF11.1.12. rys.06. Rzut poddasza.pdf (154,04KB)
PDF11.1.13. rys.07. Rzut dachu.pdf (115,26KB)
PDF11.1.14. rys.08. Przekrój A- A.pdf (220,13KB)
PDF11.1.15. rys.09. Przekrój B- B.pdf (200,60KB)
PDF11.1.16. rys.10. Elewacje południowe.pdf (156,27KB)
PDF11.1.17. rys.11. Elewacje północne.pdf (159,27KB)
PDF11.1.18. rys.12. Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (119,14KB)
PDF11.1.19. rys.13. Zestawienie stolarki okiennej.pdf (117,10KB)
PDF11.1.20. rys.14. Rzut piwnic - inwent.pdf (99,59KB)
PDF11.1.21. rys.15. Rzut parteru - inwent.pdf (105,13KB)
PDF11.1.22. rys.16. Rzut pietra - inwent.pdf (110,62KB)
PDF11.1.23. rys.17. Rzut poddasza - inwent.pdf (100,48KB)
PDF11.1.24. rys.18. Rzut dachu - inwent.pdf (84,80KB)
PDF11.1.25. rys.19. Przekrój A - A - inwent.pdf (86,21KB)
PDF11.1.26. rys.20. Przekrój B - B - inwent.pdf (90,02KB)
PDF11.1.27. rys.21. Elewacje południowe - inwent.pdf (125,67KB)
PDF11.1.28. rys.22. Elewacje północne - inwent.pdf (129,26KB)
PDF11.2.1. Opis poczta - policaja inst ele.pdf (149,92KB)
PDF11.2.2. Rzuty inst ele.pdf (524,08KB)
PDF11.2.3. Schematy ideowe.pdf (931,29KB)
PDF11.3.1. przebudowa_cisek_opis_san.pdf (229,20KB)
PDF11.3.2. przebudowa_cisek_rys_01S.pdf (177,88KB)
PDF11.3.3. przebudowa_cisek_rys_02S.pdf (193,51KB)
PDF11.3.4. przebudowa_cisek_rys_03S.pdf (189,23KB)
PDF11.3.5. przebudowa_cisek_rys_04S.pdf (144,61KB)
PDF11.3.6. przebudowa_cisek_rys_05S.pdf (146,09KB)
PDF11.3.7. przebudowa_cisek_rys_06S.pdf (162,94KB)
PDF11.3.8. przebudowa_cisek_rys_07S.pdf (131,57KB)
PDF11.3.9. przebudowa_cisek_rys_08S.pdf (129,17KB)
PDF12.1. Przedmiar -cz. budowlana.pdf (273,96KB)
PDF12.2. Przedmiar -cz. instalac.pdf (146,97KB)
PDF13.1. STWiOR rob.budowlne.pdf (3,74MB)
PDF13.2. STWiOR instalacja co i kotłowni.pdf (3,33MB)