Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 27 marca 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta - Policja w Cisku. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2018 roku pod numerem 535968-N-2018.

Pobierz pliki niezbędne do złożenia oferty:
PDFOgłoszenie nr 535968 o zamówieniu na roboty budowlane.pdf
PDFSIWZ Poczta Policja.pdf
PDF01. Oferta Poczta Policja.pdf
PDF02. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf
PDF03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.pdf
PDF05. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDF06. Wykaz robót.pdf
PDF07. Wykaz osób.pdf
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF09. Wzór karty gwarancyjnej.pdf
PDF10. Projekt umowy PP.pdf
PDF11.1.01. Projekt budowlany pierwsze strony.pdf
PDF11.1.02. Zaśw. i uprawnienia autorów.pdf
PDF11.1.03. Wypis z rej. gruntów.pdf
PDF11.1.04. Protokół kominiarski.pdf
PDF11.1.05. Opis cz. budowlana - Cisek - Policja.pdf
PDF11.1.06. rys.01. Projekt zagospodarowania.pdf
PDF11.1.07. rys.01A. Szczegóły zagospodarowania terenu.pdf
PDF11.1.07. rys.01B. Przekroje konstrukcyjne utwardzenia i cokołu.pdf
PDF11.1.08. rys.02. Rzut fundamentów.pdf
PDF11.1.09. rys.03. Rzut piwnic.pdf
PDF11.1.10. rys.04. Rzut parteru.pdf
PDF11.1.11. rys.05. Rzut piętra.pdf
PDF11.1.12. rys.06. Rzut poddasza.pdf
PDF11.1.13. rys.07. Rzut dachu.pdf
PDF11.1.14. rys.08. Przekrój A- A.pdf
PDF11.1.15. rys.09. Przekrój B- B.pdf
PDF11.1.16. rys.10. Elewacje południowe.pdf
PDF11.1.17. rys.11. Elewacje północne.pdf
PDF11.1.18. rys.12. Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDF11.1.19. rys.13. Zestawienie stolarki okiennej.pdf
PDF11.1.20. rys.14. Rzut piwnic - inwent.pdf
PDF11.1.21. rys.15. Rzut parteru - inwent.pdf
PDF11.1.22. rys.16. Rzut pietra - inwent.pdf
PDF11.1.23. rys.17. Rzut poddasza - inwent.pdf
PDF11.1.24. rys.18. Rzut dachu - inwent.pdf
PDF11.1.25. rys.19. Przekrój A - A - inwent.pdf
PDF11.1.26. rys.20. Przekrój B - B - inwent.pdf
PDF11.1.27. rys.21. Elewacje południowe - inwent.pdf
PDF11.1.28. rys.22. Elewacje północne - inwent.pdf
PDF11.2.1. Opis poczta - policaja inst ele.pdf
PDF11.2.2. Rzuty inst ele.pdf
PDF11.2.3. Schematy ideowe.pdf
PDF11.3.1. przebudowa_cisek_opis_san.pdf
PDF11.3.2. przebudowa_cisek_rys_01S.pdf
PDF11.3.3. przebudowa_cisek_rys_02S.pdf
PDF11.3.4. przebudowa_cisek_rys_03S.pdf
PDF11.3.5. przebudowa_cisek_rys_04S.pdf
PDF11.3.6. przebudowa_cisek_rys_05S.pdf
PDF11.3.7. przebudowa_cisek_rys_06S.pdf
PDF11.3.8. przebudowa_cisek_rys_07S.pdf
PDF11.3.9. przebudowa_cisek_rys_08S.pdf
PDF12.1. Przedmiar -cz. budowlana.pdf
PDF12.2. Przedmiar -cz. instalac.pdf
PDF13.1. STWiOR rob.budowlne.pdf
PDF13.2. STWiOR instalacja co i kotłowni.pdf