Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 3/2018

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 3/2018
2 Rodzaj dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża  „CISEK” , gmina Cisek

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu

Zawiadomienie o złożeniu uzupełnienia  do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża  CISEK poł. na działkach  nr 297/1, 297/6 km. 2 Steblów

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0093 Steblów,

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2018
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 27.03.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2434/1728/zawiadomienie-nr-iur622012018-wojta-gminy-z-27-marca-2018-roku-o-zlozeniu-przez-inwestora-uzupelnienia-do-raportu.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2017, 12/2017, 14/2017, 1/2018
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2018
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  27-03-2018 12:01
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2936
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl