Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm) – tytuł zadania „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2018 roku”, które wykonywane będzie przez:

Caritas Diecezji Opolskiej, wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2018
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  27-02-2018 09:53
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1387
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl