Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie: upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Cisek”, które wykonywane będzie przez:

 1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 54 000,00 zł.
 2. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Cisek, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 33 500,00 zł.
 3. Towarzystwo Promocji I Rozwoju wsi Cisek, CISEK 2000, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 7 500,00 zł.
 4. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2018
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  27-02-2018 09:47
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1362
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl