Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie: upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Cisek”, które wykonywane będzie przez:

  1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 54 000,00 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Cisek, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 33 500,00 zł.
  3. Towarzystwo Promocji I Rozwoju wsi Cisek, CISEK 2000, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 7 500,00 zł.
  4. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys