Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXII.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2018,
  d) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej, 
  e) stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Pana ............................... z dnia 19 grudnia 2017 r.,
  f) rozpatrzenie skargi ........................................,
  g) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,   
  h) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
  i) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu  określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXII.KR.2018.2018-02-26.pdf (208,69KB)
PDFUchwała.XXXII.SKARGA_1.2018.2018-02-26.pdf (203,35KB)
PDFUchwała.XXXII.SKARGA_2.2018.2018-02-26.pdf (111,37KB)
PDFUchwała.XXXII.WTZ.2018.2018-02-26.pdf (115,57KB)
PDFUchwała.XXXII.OPLATY.2018.2018-02-26.pdf (117,28KB)
PDFUchwała.XXXII.PENSUM.2018.2018-02-26.pdf (120,08KB)
PDFUchwała.XXXII.REGULAMIN.2018.2018-02-26.pdf (115,35KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk