Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXII.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2018,
  d) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej, 
  e) stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Pana ............................... z dnia 19 grudnia 2017 r.,
  f) rozpatrzenie skargi ........................................,
  g) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,   
  h) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
  i) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu  określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXII.KR.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.SKARGA_1.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.SKARGA_2.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.WTZ.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.OPLATY.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.PENSUM.2018.2018-02-26.pdf
PDFUchwała.XXXII.REGULAMIN.2018.2018-02-26.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2018
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  19-02-2018 13:02
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  27-02-2018 07:24
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 1676
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl