Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 19 lutego do 5 marca 2018 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

W dniu 14 marca 2018 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 22 marca 2018 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. W dniu 26 marca 2018 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 29 czerwca 2018 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:
1) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
2) rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
3) niepełnoprawność kandydata – 6 pkt; 
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 31.01.2018 Wójta Gminy Cisek w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek

Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2018 r.pdf (727,32KB)
PDFKryteria szkoła 2017.pdf (107,24KB)