Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019

Z dniem 9 lutego 2018 r. rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek na rok szkolny 2018/2019.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 02 lutego do 8 lutego 2018 r.

Terminy rekrutacji  
Do 5 marca 2018 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka. Do 9 marca 2018 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach.  12 marca 2018 r.  w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 13 marca  do 20 marca 2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 23 marca 2018 r.  znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie
od 3 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku.

Kryteria rekrutacji
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym:

 1. Dziecko obojga pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym/ prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  rodziców/opiekunów prawnych- 20 pkt;
 2. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w kolejnym roku - 8 pkt;
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru - 6 pkt;
 4. Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje/ studiuje w systemie stacjonarnym - 4 pkt.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu na terenie gminy Cisek. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech przedszkoli. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2018 r.pdf (1,93MB)
PDFKryteria przedszkola 2017.pdf (104,82KB)