Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2018 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.23.2019.2019-03-28.pdf (1,97MB) - w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2018 rok - Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2122

PDFUchwała RIOOpole nr 123.2019 z 4 kwietnia 2019 roku.pdf (88,04KB)
PDFUchwała RIO Opole nr 185.2019 z 10 maja 2019 roku.pdf (61,04KB)
PDFUchwała KR nr 1.2019 z 30 kwietnia 2019 roku.pdf (27,12KB)

 • Uchwała Nr III/21/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr III/20/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr II/13/2018 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr II/12/2018 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXIX/234/2018 z 29 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 z 1 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVII/220/2018 z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVII/219/2018 z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVI/215/2018 z 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVI/214/2018 z 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXV/209/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXV/208/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXIV/204/2018 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIV/203/2018 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXII/187/2018 z 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXII/186/2018 z 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.