Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 16/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 16/2017
2 Rodzaj dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne

3 Temat dokumentu inne
4 Nazwa dokumentu

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego Gminy Cisek

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Opracowanie stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska w Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski , Gmina Cisek jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy Nie dotyczy
8 Dokument wytworzył

Ochrona Środowiska, Planowanie Przestrzenne
Zdzisław Stefaniak , 45-264 Opole

9 Data dokumentu Listopad, 2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2330/1717/opracowanie-ekofizjograficzne-podstawowe-gminy-cisek.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy