Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXI.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje część - roboczą i część II uroczystą.   

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji.
 4. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
  a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b)    odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c)    odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d)    odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e)    odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  f)    odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g)    odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h)    dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
  i)    głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.,
  b)    uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej,
  c)    zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
  d)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r.,
 6. Zapytania i oświadczenia radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz.13:00, gdzie przewiduje się:
1. Przedstawienie informacji Wójta Gminy nt. podsumowania roku 2017.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy oraz zaproszonych gości.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk