Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 13/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 13/2017
2 Rodzaj dokumentu Polityki, strategie, plany lub programy
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy GK.602.1.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 23.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Rada Gminy Cisek
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.20.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 28 , tel 77 48 71 159
e-mail: info@cisek.pl

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2287/1712/program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-cisek-na-lata-2017-2020-wraz-z-perspektywa-na-lata-2021-2024.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/2017
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy