Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Sprawozdanie
z dnia 23 października 2017 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 81/2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 13 października 2017 roku w dniach od 13 października 2017 r. do 20 października 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek bip.cisek.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony projekt Rocznego programu współpracy Gminy Cisek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”. W tych dniach również, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać uwagi, opinie i wnioski do w/w projektu.

Zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji informuję, że do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku” nie zostały zgłoszone żadne uwagi, opinie oraz wnioski.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys