Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIX.2017                 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 października 2017 r. (poniedziałek) godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXIX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek 
 7. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  a) przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 8. Przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2015-2016.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2017,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”, 
  d) przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024,
  e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie,
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Landzmierzu,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawowa w Łanach.
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXIX.POŚ.2017.2017-10-16.pdf (1,87MB)
PDFUchwała.XXIX.ProgWsp.2017.2017-10-16.pdf (247,07KB)
PDFUchwała.XXIX.PSPLandzmierz.2017.2017-10-16.pdf (111,68KB)
PDFUchwała.XXIX.PSPŁAny.2017.2017-10-16.pdf (113,20KB)
PDFUchwała.XXIX.PSPRLas.2017.2017-10-16.pdf (112,95KB)

Przewozdnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk