Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 11/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 11/2017
2 Rodzaj dokumentu postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu

Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża  CISEK poł. na działkach  nr 297/1, 297/6 km.2 Steblów

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0093 Steblów,

7 Znak sprawy IUR.6220.8.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 22.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.cisek.pl/download//13648/postanowienie-nr-iur622082017-wojta-gminy-z-22-sierpnia-2017-roku.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2017
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy