Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVIII.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 sierpnia 2017 r.(poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXVIII SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku,
  d) zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie,
  e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XXVIII.OPLATY_ZA_wod-kan.2017.2017-08-10.pdf (364,52KB)
PDFUchwała.XXVIII.StatutPSPCisek.2017.2017-08-10.pdf (1,73MB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk