Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVIII.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 sierpnia 2017 r.(poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXVIII SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku,
  d) zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie,
  e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XXVIII.OPLATY_ZA_wod-kan.2017.2017-08-10.pdf
PDFUchwała.XXVIII.StatutPSPCisek.2017.2017-08-10.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2017
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  14-08-2017 14:44
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  22-08-2017 09:25
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 5337
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl