Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 czerwca 2017 r. ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że w myśl zapisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub poprzez udostępnienie pisma/zawiadomienia/obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Pobierz: PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 4 sierpnia 2017 roku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2017
  przez: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
 • opublikowano:
  08-08-2017 13:56
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  07-09-2017 14:03
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 5858
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl