Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 10/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 10/2016
2 Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów
3 Temat dokumentu inne
4 Nazwa dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy GK.602.1.2017
8 Dokument wytworzył

ALBEKO 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 79

9 Data dokumentu lipiec 2017 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 159; e-mail: info@cisek.pl

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2200/1712/gminny-program-ochrony-srodowiska.html#
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy