Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne wymagane do złożenia ofert pliki zamieszczono poniżej.

Pobierz:
PDFOgłoszenie nr 553437-N-2017 z dnia 2017-07-24.pdf
PDFSIWZ przewóz dzieci do szkół.pdf
PDF01. Oferta przewóz.pdf
PDF02. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf
PDF03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf
PDF04. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDF05. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.pdf
PDF06. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.pdf
PDF07. Wykaz narzędzi, wyposażenia.pdf
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF09. Projekt umowy przewóz.pdf
PDF10. Zestawienie tras dowozu 2017.pdf