Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVII.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat spraw bieżących.  
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk