Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVI/2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 12 czerwca 2017 r.(poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.,
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 7. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2017, sesją,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek 
/-/ Rozwita Szafarczyk