Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 6/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2017
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Cisek-Zakrzów
w ramach usuwania skutków powodzi

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0017 Cisek oraz 0094 Sukowice

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 20.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/download//13362/decyzja-nr-iur622022017-wojta-gminy-z-dnia-20-kwietnia-2017.pdf:
http://bip.cisek.pl/download//13363/zalacznik-nr-1-do-decyzji-wojta-gminy-cisek-nr-iur622022017.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2016, 5/2017
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy