Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2017
2 Rodzaj dokumentu Postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Cisek-Zakrzów w ramach usuwania skutków powodzi

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0017 Cisek oraz 0094 Sukowice

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 05.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/download//13324/postanowienie-nr-iur622022017-z-dnia-5-kwietnia-2017-roku.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy