Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 5/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2017
2 Rodzaj dokumentu Postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Cisek-Zakrzów w ramach usuwania skutków powodzi

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0017 Cisek oraz 0094 Sukowice

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 05.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/download//13324/postanowienie-nr-iur622022017-z-dnia-5-kwietnia-2017-roku.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2017
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  05-04-2017 14:21
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2091
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl