Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 4/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 4/2017
2 Rodzaj dokumentu Postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojew.
Nr 427 w km. 6+488 w m. Roszowice
na działkach 330/1, 330/2,356,369,370/1 km. 1 Roszowice

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0087 Roszowice

7 Znak sprawy IUR.6220.4.2017
8 Dokument wytworzył

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul.  Oleska 127

9 Data dokumentu 30.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://cisek.pl/download/attachment/13309/postanowienie-nr-iur622042017-wojta-gminy-z-dnia-30-marca-2017-roku.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/2017
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy