Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIV.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia  27 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIV SESJA Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXIII Sesji  Rady Gminy.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2016,
 5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym,
  d) określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym,
  e) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych.
  f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 201
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

PDFUchwała.XXIV.PSP_LiRL.2017.2017-03-20.pdf (118,93KB)
PDFUchwała.XXIV.Kryteria.2017.2017-03-20.pdf (117,88KB)
PDFUchwała.XXIV.KrytPrzedszkola.2017.2017-03-20.pdf (116,16KB)
PDFUchwała.XXIV.Pens.2017.2017-03-20.pdf (118,54KB)
PDFUchwała.XXIV.BezZwierz.2017.2017-03-20.pdf (241,61KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk