Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku

Uchwały z dnia 18 grudnia 2017 r. - XXXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na nie przestrzeganie KPA przez Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXI.186.2017.2017-12-18_BIP.pdf (63,64KB)

 
XXXI/185/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXI.185.2017.2017-12-18.pdf (1,48MB)

 
XXXI/184/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXXI.184.2017.2017-12-18.pdf (237,41KB)

DzUWojOp.gif
XXXI/183/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXI.183.2017.2017-12-18.pdf (1,21MB)

 
XXXI/182/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXI.182.2017.2017-12-18.pdf (1,10MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 22 listopada 2017 r. - XXX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXX/181/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

PDFUchwała.XXX.181.2017.2017-11-22.pdf (215,40KB)

 
XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.180.2017.2017-11-22.pdf (104,57KB)

DzUWojOp.gif
XXX/179/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXX.179.2017.2017-11-22.pdf (1,15MB)

 
XXX/178/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXX.178.2017.2017-11-22.pdf (471,23KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 23 października 2017 r. - XXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIX/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łanach

PDFUchwała.XXIX.177.2017.2017-10-23.pdf (101,61KB)

 
XXIX/176/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Landzmierzu

PDFUchwała.XXIX.176.2017.2017-10-23.pdf (100,13KB)

 
XXIX/175/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie

PDFUchwała.XXIX.175.2017.2017-10-23.pdf (100,69KB)

 
XXIX/174/2017 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”

PDFUchwała.XXIX.174.2017.2017-10-23.pdf (1,86MB)

 
XXIX/173/2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

PDFUchwała.XXIX.173.2017.2017-10-23.pdf (236,51KB)

 
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIX.172.2017.2017-10-23.pdf (990,94KB)

 
XXIX/171/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXIX.171.2017.2017-10-23.pdf (476,48KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 21 sierpnia 2017 r. - XXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVIII/170/2017 w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cisek

PDFUchwała.XXVIII.170.2017.2017-08-21.pdf (102,92KB)

 
XXVIII/169/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVIII.169.2017.2017-08-21.pdf (196,78KB)

 
XXVIII/168/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie

PDFUchwała.XXVIII.168.2017.2017-08-21.pdf (217,24KB)

 
XXVIII/167/2017 w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku

PDFUchwała.XXVIII.167.2017.2017-08-21.pdf (1,71MB)

 
XXVIII/166/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVIII.166.2017.2017-08-21.pdf (1,16MB)

 
XXVIII/165/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXVIII.165.2017.2017-08-21.pdf (335,42KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 17 lipca 2017 r. - XXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVII/164/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVII.164.2017.2017-07-17.pdf (995,87KB)

 
XXVII/163/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXVII.163.2017.2017-07-17.pdf (337,41KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 12 czerwca 2017 r. - XXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVI/162/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.162.2017.2017-06-12.pdf (18,12KB)

 
XXVI/161/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVI.161.2017.2017-06-12.pdf (986,56KB)

 
XXVI/160/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXVI.160.2017.2017-06-12.pdf (332,78KB)

DzUWojOp.gif
XXVI/159/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.159.2017.2017-06-12.pdf (100,55KB)

 
XXVI/158/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu

PDFUchwała.XXVI.158.2017.2017-06-12.pdf (98,34KB)

 

 

Uchwały z dnia 8 maja 2017 r. - XXV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXV/157/2017 w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle wykonania zadania własnego Gminy Cisek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

PDFUchwała.XXV.157.2017.2017-05-08.pdf (203,88KB)

 
XXV/156/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Przewozie

PDFUchwała.XXV.156.2017.2017-05-08.pdf (672,33KB)

DzUWojOp.gif
XXV/155/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Cisku

PDFUchwała.XXV.155.2017.2017-05-08.pdf (613,21KB)

DzUWojOp.gif
XXV/154/2017 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXV.154.2017.2017-05-08.pdf (107,58KB)

DzUWojOp.gif
XXV/153/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXV.153.2017.2017-05-08.pdf (1 004,35KB)

 
XXV/152/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXV.152.2017.2017-05-08.pdf (328,20KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 27 marca 2017 r. - XXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIV/151/2017 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019

PDFUchwała.XXIV.151.2017.2017-03-27.pdf (106,61KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/150/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała.XXIV.150.2017.2017-03-27.pdf (299,55KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/149/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017

PDFUchwała.XXIV.149.2017.2017-03-27.pdf (228,83KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/148/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych

PDFUchwała.XXIV.148.2017.2017-03-27.pdf (105,69KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/147/2017 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym

PDFUchwała.XXIV.147.2017.2017-03-27.pdf (105,68KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/146/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym

PDFUchwała.XXIV.146.2017.2017-03-27.pdf (104,82KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/145/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIV.145.2017.2017-03-27.pdf (959,66KB)

 
XXIV/144/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXIV.144.2017.2017-03-27.pdf (103,76KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 27 lutego 2017 r. - XXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIII/143/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety

PDFUchwała.XXIII.143.2017.2017-02-27.pdf (112,23KB)

DzUWojOp.gif
XXIII/142/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.142.2017.2017-02-27.pdf (97,76KB)

 
XXIII/141/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.141.2017.2017-02-27.pdf (1,59MB)

 
XXIII/140/2017 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.140.2017.2017-02-27.pdf (104,17KB)

DzUWojOp.gif
XXIII/139/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.139.2017.2017-02-27.pdf (197,79KB)

 
XXIII/138/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.XXIII.138.2017.2017-02-27.pdf (105,49KB)

DzUWojOp.gif
XXIII/137/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.137.2017.2017-02-27.pdf (397,33KB)

 
XXIII/136/2017 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

PDFUchwała.XXIII.136.2017.2017-02-27.pdf (101,35KB)

DzUWojOp.gif
XXIII/135/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XXIII.135.2017.2017-02-27.pdf (105,91KB)

 
XXIII/134/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku

PDFUchwała.XXIII.134.2017.2017-02-27.pdf (104,74KB)

 
XXIII/133/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIII.133.2017.2017-02-27.pdf (989,31KB)

 
XXIII/132/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok

- PDFUchwała.XXIII.132.2017.2017-02-27.pdf (230,28KB)

DzUWojOp.gif