Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 2/2017
2 Rodzaj dokumentu decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu

Decyzja o umorzeniu postępowania administrac. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojew. Nr 427 w km. 6+488 w m. Roszowice na działkach nr 330/1,330/2,368,369,370/1,370/2 km. 1 Roszowice

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0087 Roszowice

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 22.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy