Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXIII.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy. 
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2017,
  d) udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  e) udzielenia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy,
  g) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,   
  h) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy,
  i) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXIII.KR.2017.2017-02-20.pdf (208,95KB)
PDFUchwała.XXIII.ZBIORNIKI.2017.2017-02-20.pdf (115,72KB)
PDFUchwała.XXIII.OplatyPrzedszk.2017.2017-02-20.pdf (118,11KB)
PDFUchwała.XXIII.NowaSiecSzkol.2017.2017-02-27.pdf (408,73KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk