Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Cisek w 2017 r.

 

Na podstawie Rozdziału IV pkt 4 załącznika do Zarządzenia Nr 100/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji  z budżetu Gminy Cisek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych, zarządza się co następuje:

§ 1. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Cisek na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2017 roku”, Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego:

 1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 90 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2017
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  09-02-2017 14:52
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2333
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl