Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Cisek w 2017 r.

 

Na podstawie Rozdziału IV pkt 4 załącznika do Zarządzenia Nr 100/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji  z budżetu Gminy Cisek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych, zarządza się co następuje:

§ 1. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Cisek na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2017 roku”, Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego:

  1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 90 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys