Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 1/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 1/2017
2 Rodzaj dokumentu postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu Postanowienie o  sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w sentencji  decyzji Wójta Gminy Cisek o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku przy ulicach :  Bończyka, Bełk, Chopina, 22 Lipca, Harcerska,  Kopernika, Kosmonautów, Kwiatowa, Mała, Matejki, Mickiewicza, Nadodrze, Nowa, Olszowa, 1 Maja, Planetorza, Polna, Sporna, Sportowa, Starowiejska, Uśmiechu, Wodna, Zacisze, Zakole

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewidenc.  0017 Cisek

7 Znak sprawy IUR.6220.3.2017
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 03.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2072/1695/obwieszczenie-nr-iur622032017-wojta-gminy-cisek-z-dnia-3-lutego-2017-roku.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2016, 2/2016, 4/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy