Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 9/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 9/2016
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Cisek-Zakrzów w ramach usuwania skutków powodzi

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0017 Cisek oraz 0094 Sukowice

7 Znak sprawy IUR.6220.23.2016
8 Dokument wytworzył

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu

9 Data dokumentu 06.12.2016 r.
10 Dokument zatwierdził Arkadiusz Kryś
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.11.2016 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2035/1393/zawiadomienie-nr-iur6220232016-wojta-gminy-z-dnia-28-grudnia-2016-r-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy