Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2017 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXXI/185/2017 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXXI/184/2017 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXX/179/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXX/178/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/172/2017 z 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIX/171/2017 z 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVIII/166/2017 z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVIII/165/2017 z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVII/164/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVII/163/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/161/2017 z 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVI/160/2017 z 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXV/153/2017 z 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXV/152/2017 z 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2017 z 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIV/144/2017 z 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/133/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIII/132/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.