Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXII.2016

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje część I- roboczą i część II uroczystą. 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji:
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji.
 4. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  f) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
  i) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
  b) uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej
  c) zmian do budżetu gminy na 2016 r.
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r.
 6. Zapytania i oświadczenia radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFProjekt Budzetu Gminy Cisek na 2017 rok.pdf (1,31MB)

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Cisku o godz.13:00.

Program tej części przewiduje:

 1. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy 
 2. Przedstawienie informacji Wójta Gminy nt. podsumowania roku 2016 oraz wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk